Централната избирателна комисия обяви обществена поръчка за компютърната обработка на данните от изборите за народни представители на 2 октомври. Поръчката е на стойност 4 560 000 лева с ДДС и покана е отправена към Информационно обслужване, предаде БНР.

Решението на Централната избирателна комисия е за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление. Тя е с предмет Възлагане на компютърната обработка на данните в Районните избирателни комисии и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 2 октомври.

Прогнозната стойност на обществена поръчка е в размер на 3 800 000 (три милиона и осемстотин хиляди) лева без включен ДДС или 4 560 000 (четири милиона петстотин и шестдесет хиляди) лева с включен ДДС. „Информационно обслужване” следва да представи подробно ценово предложение по видовете дейности, които ще изпълнява. От ЦИК посочват в решението си, че има законово установени изключителни права на изпълнителя.

Законодателят е определил с разпоредба на Изборния кодекс изпълнението да се възложи на „Информационно обслужване“, което е основание за провеждане на обществената поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление. И че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е незаконосъобразно, нецелесъобразно и би довело до невъзможност за обработване на данните от изборите, включително резултатите от гласуването.

Последвайте Епицентър.БГ вече и в Телеграм! 

Leave a Reply