• чт. сеп. 8th, 2022

Венцислав Димитров: ДКК е страна по търговски спор, претендираме за плащане на около 75 млн. лв

Byadmin

сеп. 8, 2022

Държавната агенция „Национална сигурност“ проверява договор за прехвърляне на вземания на Държавната консолидационна компания (ДКК). Има опасения, че с този договор Министерството на икономиката може да бъде ощетено с 50 млн. лв.

Изпълнителният директор на ДКК Венцислав Димитров сигнализира за липсващи документи от архива на дружеството, които са решаващи по водещ търговски спор за плащане на 75 милиона лева.

Дружеството е търговско и като такова упражнява своята дейност в защита на нейните корпоративни интереси, а не политически интереси. Трябва да предприемем действия за максимално бързо оздравяване на компанията.

Това заяви пред медиите Венцислав Димитров, новият шеф на Държавна консолидационна компания (ДКК).

„ДКК е страна по търговски спор, по силата на който претендираме заплащане на една немалка сума около 75 млн. лв. За тази сума дружеството е платило около 25 млн. лв., за да се води кредитор по съществуващия търговски спор. За да бъда максимално изчерпателен, търговската логика на тази сделка е била следната: купуваме нещо за 25 млн. лв. през 2018 г., с идеята, че ще получим след това 75 млн. лв. 200% печалба, това е 50 млн. лв. печалба – всеки може да направи калкулацията какъв би бил интересът на държавата.

„Водят се преговори с длъжниците – те не плащат, завежда се осъдителен иск миналата година – така е защитен интересът на нашето дружество по възможно най-адекватен начин. Тогава ангажираният адвокат е завел претенцията но най-подходящ начин – ангажирал е писмените доказателства, доказващи наличието на съответната претенция. При размяната на съдебните книжа, длъжникът е направил възражение за наличието на тези договри в неговото счетоводство, оспорил е автентичността на документите. Съдът, на 28 март тази година, иска да покажем документите. Проблемите са, че липсват важни документи – липсват анексите, на база които Дружеството може да претендира сумата пред съда, информира Димитров. В правния мир съществува това задължение за 75 млн. лв, но ако липсват анексите, не може да проведе успешна защита“, допълни той.

„За нас буди притеснение фактът, че Смиляна Нитова не е уведомила нито разследващите органи, нито принципала – принципалът няма доказателства да е уведомен за този проблем. Липсата на документи обрича изхода на търговския спор по един необратим начин“, каза Димитров.

„Ние не можем да докажем твърдението си. Единственото възможно решение е да бъдат намерени анексите, но Гражданско-процесуалният кодекс дава задължителни мерки, ние сме изпуснали възможността да задължим трети лиза да представят тези документи в оригинал“, допълни той.

„Не искам да се смята, че се прави предизборен пиар или агитация, или очерняне, или реваншизъм на предходното управление, но това са само факти и обстоятелства, на база които съм си позволил да ангажирам вниманието Ви“, каза още Димитров.

„Длъжник е ТД „Кемира“ ЕООД, преди 2018 е била ООД. В момента има дело за обявяване на „Кемира“ в несъстоятелност. След анализа на документите синдикът на “Кемира“ е казал, че нашият иск е основателен“, каза още той.

Димитров обърна внимание на безхаберие на предходното управление: „За две седмици не можем да поръчаме нещо, което е трябвало да бъде поръчано преди три месеца.“

„Когато се започва търговско дело, се представят документите в оригинал и се заверява „Вярно с оригинала“. Предполагам такъв е бил случаят със завеждането на делото. Адвокатът е депозирал документите в заверен препис пред съда. Вече какъв е механизмът на предаване на оригиналите – можем само да гадаем. На 06.07 тази година е поискана информация от предходното управление на компанията – неумел опит да се оневини Нитова с нейните действия“, смята Венцислав Димитров.

Нитова поиска информация от предишните управници три месеца по-късно – за 50 млн. всичко се оставя на страна и се търси“, заяви Иван Зангочев – член на СД.

„Всички договори за цесия на дружеството са в предходното управление на компанията. По всяко едно от правоотношенията, които ние наследяваме, е заведен търговски спор или има съществуващ такъв. Можем да кажем точно число след анализ“, допълва Димитров.

Leave a Reply