Министерството на туризма ще изплати още 5,15 млн. лева помощ на хотелиерите и хората, настанили бежанци от Украйна.

Средствата са по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“.

Разплащането на тези средства ще бъде извършено до дни, след като правителството прие решение за отпускане на помощта, както и постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи. Приетите актове на Министерски съвет обхващат заявления на заинтересованите лица в периода от 1 юли 2022 г. до 31 юли 2022 г.

По второто поред плащане по програмата за посочения период са верифицирани 435 323 броя нощувки на стойност 4 756 200 лева без ДДС, респективно 5 159 762,70 лева с включен ДДС.

Ще бъде изплатена помощ по 264 броя заявления на лица, представили настаняване и изхранване или само настаняване, по програмата.

Изпълнението на програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите на програмата Регистър на местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите, добавят от туристическото министерство.

Последвайте Епицентър.БГ вече и в Телеграм!  

Leave a Reply